Duo Malíři

Die Målaboum/Duo Malíři, 12. 5., 18.00

12. května 2017, 18.00
Překlad zajištěn
Pořadatel: Německá menšina ve spolupráci s Výborem pro národnostní menšiny města Chomutova.


Poslední Egerlandský autor píšící v nářečí
a „Duo Malíři“

Richard Šulko (Måla Richard), nar. 1960 je poslední autor žijící v České republice, které jeho příběhy, básně a fejetony píše vedle německého jazyka i v Egerlandském nářečí. Při jeho čteních ho doprovází syn Vojtěch hrou na citeru, otec u toho i zpívá.

Společně tvoří „Duo Malíři“ (podle přízviska): otec Richard Šulko (*1960): zpěv v Němčině a Egerlandském nářečí a syn Vojtěch Šulko (*1992): hra na citeru. Šulkovi Jsou zástupci tzv. „Českých Němců“, kteří i po roce 1945 zůstali ve své vlasti. Jméno „Målas-Malíři“ pochází z přízviska rodiny z obce Plachtín na severním Plzeňsku. Zpěv nejen v „egerlanském nářečí“ je doprovázen hrou na citeru. Repertoár tvoří především „egerlandské“ lidové písně doplněné o lidové písně ze sbírky vrchního učitele Wilhelma Langa z Číhané na začátku 20. století. Počátky společného vystupování se datují asi rokem 2010.

V jeden a půl hodinovém komponovaném pořadu se předčítají příběhy, básně a fejetony v němčině a v egerlandském nářečí. Smysl textů je překládán do češtiny a celým programem je rovněž provázeno dvojjazyčně. Jednotlivé textové bloky jsou doplněny zpěvem a hrou na citeru.Der letzte Egerländer Mundartautor und „Die Målaboum“

Richard Šulko (Måla Richard), Jahrgang 1960 ist der letzte Autor in Tschechien, der seine Geschichten, Gedichte und Feuilletons neben Deutsch auch in Egerländer Mundart schreibt. Seine Lesungen werden durch seinen jüngeren Sohn Vojtěch auf die Zither begleitet, Måla Richard singt dabei.

Gemeinsam bilden sie die “Målaboum“ (nach dem Hausnamen): Vater Richard Šulko (geb. 1960): Gesang in Deutsch und Egerländer Mundart und Sohn Vojtěch (Adalbert) Šulko (geb. 1992): Zitherbegleitung. Es sind Deutschstämmige, die auch nach der Vertreibung der Deutschen nach 1945 in der Heimat geblieben sind. Sie pflegen das Egerländer (Deutsche) Kulturgut in der jetzigen Tschechischen Republik, haben jedoch Auftritte auch im Ausland. Das Repertoire bilden neben klassischen Egerländer Volksliedern auch Volkslieder aus der Sammlung des Oberlehrers Wilhelm Lang auch Czihana vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Gemeinsame Auftritte seit etwa 2010.

In einem einundhalbstündigen komponierten Programm werden Geschichten, Gedichte und Feuilletons in Deutsch und Mundart vorgelesen. Der Sinn der Texte wird ins Tschechische übersetzt und auch die Führung durchs Programm wird zweisprachig. Die Einzelnen Text-Blöcke werden durch Gesang und Zitherspiel ergänzt.