Akreditovaný kurz sociální práce Chomutov

Akreditovaný kurz: Prevence syndromu vyhoření, 28. – 29. 3.

Prevence syndromu vyhoření
28. – 29. 3. 2018

16 vyučovacích hodin

akreditace MPSV 2014/0267-PC/SP/VP/PP

9.00 – 15.30, Hotel Sudety, Chomutov

2 100 Kč

* Při skupinové rezervaci 3 a více osob 1 900 Kč za osobu.

Vhodné nejen pro profesionálky a profesionály v sociálních službách a školství. Inspiraci a nástroje pro zvládání stresu si osvojíte, ať už děláte cokoliv.

OBSAH SEMINÁŘE

"Naučíte se,  jak se vyrovnat se stresem v zaměstnání a v soukromém životě.

Provedu vás metodami aktivní obrany proti vnějším stresovým faktorům a samozřejmě také proti tíži, která může pramenit z našeho nitra. Nejde jen o předcházení vyhoření, je třeba zakročit už při  vysychání a přihořívání.

Techniky zvládání stresu si prakticky vyzkoušíme. Zvláště v psychicky náročných zaměstnáních může jejich osvojení si předejít i pozvolné sebe-destrukci. 

Společně se dobereme k tomu, jak vlastní vnitřní energii obnovovat. Pojmenujeme přesně a na místě prožijeme, jak spolu souvisí stres a syndrom vyhoření.

Zabývat se budeme také otázkou ne/naplňování našich základních vývojových potřeb.
A protože stres se dá měřit, přijde na řadu diagnostika. 

Při nadměrném stresu a při syndromu vyhoření jde o zdraví. Popovídáme si proto o zdravotních následcích a psychosomatických symptomech stresu.  Při tom se v teorii i praxi dostaneme k termínům jako biologická motivace, psychohygiena, relaxace a zvládací techniky (coping strategies). Naučíme se, jak využit předností i negativ našeho vegetativního nervového systému  a neuro-genetického nastavení organismu.

Při kurzu používám psychoterapeutické nástroje a britskou metodiku Effective Stress Management, která zahrnuje všechny oblasti života."


Václav Matuška

lektor Mgr. Václav Matuška,
magistr teologie a psychosociálních věd na Univerzitě Karlově. Od roku 1996 je sociálním pracovníkem pro osoby s duševním onemocněním. Jako kouč, terapeut a lektor spolupracuje se soukromým sektorem a samosprávami. 

Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a Psychosyntéze a výcvik v psychosociální rehabilitaci CARe. Od roku 2007 rozvíjí terapeutickou metodu Pesso Boyden System of Psychomotor (PBSP). V oboru terapie a sociálně práce působil také ve Velké Británii a Nizozemí.
Nalezl efektivní spojení mytologie a psychoterapie. Pracuje přístupy Gestalt terapie, PBSP, psychosyntézy, biosyntézy a bioenergetiky, rozlišováním vnitřních hnutí dle starověkých metod. Uplatňuje celostní přístup osobní „otužilosti“ a psychické pohody, emoční rovnováhy a tělesné svěžesti. 
Je členem České asociace pro psychoterapii, Asociace PBSP a CARe Europe.

Vrátil se na půdu svých předků, kde hospodaří.

REZERVUJTE SI MÍSTO NA KURZUPokud formuláře neradi, pošlete nám e-mailovou objednávku na mk@hotelsudety.cz.