Akreditovaný kurz v Chomutově

Základy práce s rodinou – citová vazba, 21. 6.

Akreditovaný seminář: Základy práce s rodinou – citová vazba, 21. 6. 2018

8 hodin

akreditace MPSV 2015/0545-PC/SP/PP

9.00 – 15.30, Hotel Sudety, Chomutov

980 Kč
při rezervaci do 31. 5. za 930 Kč

OBSAH SEMINÁŘE

"Přes teorii a současné výzkumné poznatky se dostaneme k bližšímu zkoumání významu citových vazeb v dětství. Budeme se zabývat poruchami pramenícími  z nedostatečných nebo poškozených citových vazeb.

Typ citové vazby komplexně ovlivňuje vývoj dětí, může být protektivním i rizikovým faktorem ovlivňujícím zdraví a sociální realitu. Nedostatečná citová vazba ve velkém tvoří uživatele sociálních i zdravotnických služeb.

Na semináři se naučíme rozpoznat typické signály, které upozorňují na možnosti rizikového chování dětí, mladých lidí i dospělých s nesaturovanými potřebami v oblasti emočního vývoje. Podrobně se budeme zabývat možnostmi intervencí, a to i za využití kazuistik z vaší praxe.

Seznámím vás s integrativním pojetím citové vazby
a jeho využitím v klinické, zdravotní nebo sociální praxi a vlastně i v kontextu rodinného a školního prostředí.

Shrnuto a podtrženo - můj seminář bude užitečný pro váš pracovní i soukromý život. Těším se na setkání."


Václav Matuška

lektor Mgr. Václav Matuška,
magistr teologie a psychosociálních věd na Univerzitě Karlově. Od roku 1996 je sociálním pracovníkem pro osoby s duševním onemocněním. Jako kouč, terapeut a lektor spolupracuje se soukromým sektorem a samosprávami. 

Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a Psychosyntéze a výcvik v psychosociální rehabilitaci CARe. Od roku 2007 rozvíjí terapeutickou metodu Pesso Boyden System of Psychomotor (PBSP). V oboru terapie a sociálně práce působil také ve Velké Británii a Nizozemí.
Nalezl efektivní spojení mytologie a psychoterapie. Pracuje přístupy Gestalt terapie, PBSP, psychosyntézy, biosyntézy a bioenergetiky, rozlišováním vnitřních hnutí dle starověkých metod. Uplatňuje celostní přístup osobní „otužilosti“ a psychické pohody, emoční rovnováhy a tělesné svěžesti. 
Je členem České asociace pro psychoterapii, Asociace PBSP a CARe Europe.

Vrátil se na půdu svých předků, kde hospodaří.

REZERVUJTE SI MÍSTO NA KURZU