Akreditovaný kurz v Chomutově

Úvod do problematiky sebepoškozování a sebevražedného chování, 12. 4.

Akreditovaný seminář: Úvod do problematiky sebepoškozování a sebevražedného chování
12. 4. 2018

8 vyučovacích hodin

akreditace MPSV 2015/0542-PC/SP/VP

9.00 – 15.30, Hotel Sudety, Chomutov

980 Kč

* Při skupinové rezervaci 3 a více osob 900 Kč za osobu.

OBSAH SEMINÁŘE

"Sebepoškozování je fenoménem vyskytujícím se nejčastěji u dospívajících. V České republice neustále stoupá počet dětí a mladistvých se sklony k sebepoškozování, ale bohužel se zvyšuje i procento dětí, které ukončí život. Rovněž se zvyšuje počet dospělých, kteří spáchají sebevraždu, ohrožené jsou určité skupiny a profese.

Sebevraždám je možné předcházet rozpoznáním varovných signálů. Na semináři se naučíme takové signály identifikovat. Vysvětlím, jak nastavit rámec intervencí a opatření k podpoře jedince se sebevražednými sklony.

Začneme ale ze široka. Představím aktuální odborné informace k sebevraždám a sebepoškozování. Vytvoříte si přehled, jak vyhodnotit a nastavit rámec míry rizik v kontextu indikované a selektivní prevence u rizikových skupin. Součástí semináře bude diskuse nad praktickými poznatky a rozkryjeme nejčastější mýty o sebevraždách. A dojde i na malé testování vašich pocitů a vnímavosti.

Ze semináře vyjdete s posílenými kompetencemi pro včasné rozpoznání osob v ohrožení sebepoškozování a sebevraždy. A naučíte se, jak takových případech poskytnout "první pomoc"."


Václav Matuška

lektor Mgr. Václav Matuška,
magistr teologie a psychosociálních věd na Univerzitě Karlově. Od roku 1996 je sociálním pracovníkem pro osoby s duševním onemocněním. Jako kouč, terapeut a lektor spolupracuje se soukromým sektorem a samosprávami. 

Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a Psychosyntéze a výcvik v psychosociální rehabilitaci CARe. Od roku 2007 rozvíjí terapeutickou metodu Pesso Boyden System of Psychomotor (PBSP). V oboru terapie a sociálně práce působil také ve Velké Británii a Nizozemí.
Nalezl efektivní spojení mytologie a psychoterapie. Pracuje přístupy Gestalt terapie, PBSP, psychosyntézy, biosyntézy a bioenergetiky, rozlišováním vnitřních hnutí dle starověkých metod. Uplatňuje celostní přístup osobní „otužilosti“ a psychické pohody, emoční rovnováhy a tělesné svěžesti. 
Je členem České asociace pro psychoterapii, Asociace PBSP a CARe Europe.

Vrátil se na půdu svých předků, kde hospodaří.

REZERVUJTE SI MÍSTO NA KURZU