Židovská komunita v Chomutově, Josef Märc, 17. 3., 18:00

Přednáška Josefa Märce
Nad příběhy židovských obyvatel Chomutova a vybraných míst z okolí od poloviny 19. do poloviny 20. století.
Na statistických údajích, osobních příbězích a několika málo archivních dokumentech rekonstruovaný obraz židovské komunity v dějinách Chomutova, s krátkým představením pracovního tábora v Načetíně, Kalku a Kienheidě (zaniklá obec).

Vstupné dobrovolné
Akce je nekuřácká. Pro kuřáky máme pohodlnou místnost.
Doporučujeme rezervovat místo k sezení na t.: 725 132 422 či na e-mailu restaurace@hotelsudety.cz